NOVI PAZAR- Nevladina organizacija Urban- in iz Novog Pazara organizovala je danas povodom Me?unarodnog dana borbe protiv siromaštva, 17. oktobra, akciju deljenja promotivnog materijala. Direktorka ove NVO Aida ?orovi? rekla je radiju Sto plus da je ova aktivnost organizovana povodom projekta Partnerstvom protiv siromaštva. „Cilj ovog projekta je upoznavanje gra?ana sa Strategijom za smanjenje siromaštva i da tu strategiju usaglasimo sa nekim lokalnim dokumentom. Anketirali smo sugra?ane o tome šta znaju o siromaštvu i da li vide sebe kao mogu?e nosioce smanjenja siromaštva“, rekla je ?orovi?eva. Osim u Novom Pazaru, ova akcija se odvijala u još devet gradova Srbije. Više od milijardu ljudi u svetu živi sa prihodima manjim od jednog dolara dnevno, a više od 50.000 ljudi dnevno umire zbog siromaštva. U Srbiji je 47 odsto mladih nezaposleno. Mladi su u Srbiji marginalizovana grupa, a naro?ito su ugroženi mladi sa invaliditetom i mladi iz nerazvijenih podru?ja.