Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović najavio je danas da će revizija finansijskih izveštaja političkih stranka započeti u junu, ističući da je ta institucija potpuno spremna da to dobro uradi.

Sretenović je na sednici Odbora Skupštine Srbije za finasije rekao da je planirano da do 1. juna DRI izda zaključke o sprovodjenju revizije kod odredjenih političkih stanaka, u skladu sa preciznim kriterijumima na osnovu kojih se utvrdjuju subjekti revizije.

„Tokom maja i juna povećaćemo broj zaposlenih u tom sektoru, na šta nas obavezuje i Strategija za borbu protiv korupcije, tako da ćemo reviziju finansijskih izveštaja političkih stranaka uraditi i rešiti na najbolji način“, rekao je Sretenović.

On je dodao da će predstavnici DRI obavestiti i članove skupštinskog odbora i javnost u kojim strankama će biti sprovedena revizija, budući da javnost od toga mnogo očekuje.

Sretenović je istakao da su obavljene sve neophodne pripreme i preporuke za sprovodjenje te revizije.

Podnoseći izveštaj o radu DRI u 2014, on je podsetio da je prošle godine objavljena i prva revizija svrsishodnosti korišćenja službenih automobila i istakao da je u toku i revizija svrsishodnosti raspolaganja nepokretnostima Republike, koja bi trebalo da bude završena polovinom jula.