Sud je proglasio neustavnim dosadašnje odredbe Krivičnog zakona prema kojima je granica za pristanak bila 16 godina.

Po odluci suda, ministar pravde i Parlament imaju rok od 12 meseci da “donesu zakon koji štiti svu decu od seksualne eksploatacije u skladu sa odredbama Ustava”.

Inicijativu pred sudom za pdizanje starosne granice su pokrenule dve žene, udate dok su još bile devojčice.

Javnost je pozdravila presudu, jer bi proglašenje polnog odnosa sa maloletnicama ilegalnim, trebalo da smanji pojavu tinejdžerskih trudnoća i brakova među decom. Zbog toga su stotine devojčica morale da prekinu školovanje. Vlasti i grupe za zaštitu ljudskih prava navode da je broj takvih slučajeva porastao tokom pandemije korona virusa.

Pravnica Tendaj Biti, koja je dve žene zastupala na sudu, rekla je da presuda neće potpuno sprečiti zlostavljanje dece, ali će ga smanjiti broj takvih slučajeva.

“Ova presuda garantuje zaštitu devojčica mlađih od 18 godina. U prošlosti smo imali da stariji muškarci iskorišćavaju devojčice. Pedofilima je prolazilo zlostavljanje”, rekla je Talent Džumo, direktorka organizacije Sestrintsvo Katsve koja se bori za prava devojčica.

Ustavni sud Zimbabvea je 2016. zabranio stupanje u brak pre osamnaeste godine, nakon razmatranja odredbi zakona o braku koji je dozvoljavao sklapanje brakova i medju decom.