Za izgradnju novih puteva i ulica planirano je 500 miliona dinara, kao i dodatnih 100 miliona za njihovu rekonstrukciju i održavanje.

Planirana su sredstva i za nastavak izgradnje vodovoda Sušičko vrelo, za rekonstrukciju magistralnog cevovoda od Ribnice ka Zlatiboru, kao i izgradnju sekundarnih mreža vodovoda na Zlatiboru, u Čajetini i u seoskim mesnim zajednicama.

Predvidjeno je i 90 miliona dinara za ulaganje u mlekaru i agro biznis centar u Krivoj Reci, 35 miliona za izgradnju reciklažnog dvorišta na Zlatiboru u okviru lokalnog komunalnog javnog preduzeća, kao i za ostale infrastrukturne projekte poput izgradnje sportskih terena, dečijih parkova, pešačkih staza i održavanje javne rasvete.

“Siguran sam da ćemo i u narednoj godini uspeti da realizujemo dosta značajnih i kapitalnih projekata, baš kao i ove godine, u kojoj smo uradili blizu 100 kilometara puteva i ulica na teritoriji opštine Čajetina. Pored izgradnje nove putne infrastrukture, imamo i ugovorene poslove čija realizacija nije ostvarena u toku ove i čiji završetak očekujemo u narednoj godini”, rekao je Djurić.

Na današnjoj sednici Skupštine Opštine Čajetine usvojen je Plan detaljne regulacije za Ski centar Tornik, kao i statut preduzeća Zoo higijena.

“Sada su usvojeni svi pravni akti da Zoo higijena počne da radi od 1. januara 2023. godine. U budžetu smo planirali sredstva za početak njihovog rada, a radimo na izradi projektne dokumentacije za izgradnju prihvatilišta za pse, tako da očekujem da to u punom kapacitetu profunkcioniše već do kraja godine“, rekao je Đurić.

Nova sednicia Skupštine opštine Čajetina biće 26. decembra na kojoj će odbornici usvojiti planove i programe rada opštinskih javnih preduzeća i ustanova.