Ministarstvo za brigu o selu objavilo je danas da je Vlada Srbije, na inicajativu tog ministarstva, usvojila Uredbu o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu mini buseva za prevoz seoskog stanovništva.

Uredba predvidja dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu mini buseva koji će služiti isključivo za potrebe prevoza seoskog stanovništva iz jednog sela u drugo, ili iz sela u gradsko, odnosno opštinsko sedište, navedeno je u saopštenju.

Za ovaj program je u budžetu Srbije opredeljeno 120 miliona dinara, a njegovom realizacijom rešavaju se osnovne potrebe kretanja seoskog stanovništva, radi omogućavanja, kako je istaknuto, kvalitetnijeg života u ruralnim sredinama, bolje povezanosti i zadovoljenja potreba stanovništva administrativnog, obrazovnog i medicinskog karaktera.

Podnosilac prijave na javni konkurs mogu biti jedinice lokalne samouprave sa čitave teritorije Srbije, koje imaju pravo samo na jednu prijavu, a iznos sredstava za ove namene po prijavi je do sedam miliona dinara.