Ministarstvo za brigu o selu objavilo je danas da je Vlada Srbije usvojila Uredbu o dodeli bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom “Miholjski susreti sela”.

Kako je saopšteno, Uredba, koju je iniciralo Ministarstvo za brigu o selu, predvidja organizovanje jednodnevne ili višednevne manifestacije u naseljenom mestu-selu na teritoriji Srbije, izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja, u periodu od 1. oktobra do 31. decembra ove godine, a sa ciljem poboljšanja uslova života i rada stavništva koje živi na selu.

Podnosilac prijave na javni konkurs mogu biti jedinice lokalne samouprave sa čitave teritorije Srbije, koje same osmišljavaju sam program ove manifestacije, trajanje i mesto održavanja.

Predvidjeno je da aktivnosti, u kojima učestvuje stanovništvo sela sa teritorije jedne jedinice lokalne samouprave, mogu biti iz oblasti dramskih umetnosti, književnosti, literarnih veština i drugih umetnosti (takmičenja u pevanju, recitaciji, glumi, slikanju).

Mogu se održavati i sportska takmičenja, promovisanja očuvanja i unapredjenja starih zanata i kulturno-umetničke baštine, izrade umetnina i predmeta domaće radinosti, kao i ostale aktivnosti u kojima stanovnici sela mogu pokazati svoja znanja i veštine i u njima se takmičiti.

Za ovaj program opredeljeno je u budžetu Srbije 43 miliona dinara, a cilj je obogaćenje društvenog i sportskog života stanovnika u selima, negovanje tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasledja, a maksimalan iznos odobrenih sredstava po jednoj prijavi iznosiće do 500.000 dinara.