Građani Novog Pazara, svakog radnog dana i subotom od osam do 15 časova, u zgradi Gradske uprave mogu izvršiti uvid u birački spisak i ukoliko nisu, podneti zahtev za upis, saopšteno je iz Uprave za izvorne i povereno poslove.

“Sve promene vezane za birački spsak, građani mogu dostavljati Gradskoj upravi najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska, 28. februara. Nakon toga, sva lica koja nisu upisana u birački spisak ili žele da izvrše određene promene, mogu, lično ili preko Gradske uprave, podneti zahtev Ministarstvu pravde”, stoji u saopštenju.

Za proveru, upis ili promenu podataka u biračkom spisku građanima je neophodna važeća lična karta, a uvid u spisak vršiće se u kancelariji broj 41, na drugom spratu zgrade Gradske uprave.

Uvid u birački spisak građani mogu da ostvare i preko internet stranice Ministarstva pravde i državne uprave.

Kako je saopšteno iz ovog ministarstva, provera podataka omogućena je na internet stranici www.mpravde.gov.rs, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju.

Građani imaju pravo da glasaju i van mesta prebivališta, odnosno i birači koji se nalaze u inostranstvu.

Oni koji se opredele da to pravo ostvare glasanjem u Srbiji zahtev podnose gradskoj upravi u kojoj žele da glasaju.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu zahtev za glasanje podnose diplomatsko- konzularnom predstavništvu Srbije i o tom zahtevu odlučuje gradska uprava po mestu prebivališta birača u Republici Srbiji.

Rok za podnošenje tih zahteva je 22. februar.

N. Kočović