“Za to će biti formiran poseban tim nezavisnih eksperata iz raznih oblasti, uključujući privredni kriminal, finanjsijsku i sajber forenziku. U taj tim biće uključeni i predstavnici nevladinog sektora, kako bi se obezbedila potpuna otvorenost i nepristrasnost u radu”, rekao je Obradović za današnji list Politika.

On je naveo da će u svakom nadzornom odboru javnih preduzeća biti predstavnik buduće opozicije, koji će na taj način moći da prati rad tih preduzeća i alarmira javnost ukoliko posumnja u nezakonitost.

Iz ovih mera jasno je da je potpuna otvorenost u radu imperativ gradske uprave posle 17. decembra, naveo je Obradović.

Kako je istakao, “potrebno je najpre otvoriti kapiju grada” i dodao: “Šapić je Starog dvora napravio svoju tvrđavu”.

“Tako sakriven od naroda, novinara i od očiju javnosti, okružio se saradnicima optuženim za korupciju. Novac građana troši se nenamenski”, rekao je Obradović.