Portal EURACTIV Srbija, koji posluje u okviru portala Mondo (pravnog sledbenika Adria Media Group doo), pozicionirao se kao relevantan izvor informacija i centralna tačka za politiku, biznis i civilno društvo u Srbiji i za razmenu mišljenja o odnosima između EU i Srbije. U prvoj godini poslovanja, ovaj portal je zabeležio odlične rezultate, objavljeno je više od 50 autorskih intervjua sa zvaničnicima, kako srpskim, tako i evropskim, mesečno u proseku beleži skoro 750.000 otvorenih strana, a realizovano je i 12 specijalnih izdanja.

Ugovor Mondo Inc doo sa Euractiv-om je i dalje na snazi, a naša saradnja sa Euractiv-om se odvija nesmetano i uspešno, kao i do sada.