Prema zahtevu “Gradske toplane”, koji je već prihvatilo Gradsko veće, cena grejanja od ove grejne sezone trebalo bi da bude veća za 10 odsto i to za korisnike kod kojih se utrošak obračunava na osnovu površine objekta, dok se kod potrošača kod kojih se obračun vrši prema utrošku, za 10 odsto uvećava varijabilni deo cene.

Predložene nove cene grejanja su 124,3 dinara po kvadratu za stambeni prostor koji se plaća tokom cele godine, a 370,7 dinara po kvadratu za poslovni prostor, što se plaća šest meseci.

Kod korisnika grejanja koji plaćaju cenu po utrošku, varijabilni deo za stambene objekte će sada biti 5,88 dinara po kilovat satu, a 8,29 dinara po kilovat satu za poslovne prostore.

U obrazloženju zahteva, “Gradska toplana” je navela da je poslednje povećanje cene grejanja bilo 2014. godine, a da su u međuvremenu značajno porasli troškovi nabavke mazuta i struje.

Holding kompanija “Sandžaktrans” zatražila je da cena gradskog i prigradskog prevoza bude uvećana za 9,16 odsto i to zbog povećanja minimalne cene rada, goriva, guma, ulja, maziva i delova.

Predložena cena karte u prvoj zoni je 70 dinara, drugoj 80, a trećoj 90 dinara, dok će karta za decu sada koštati 30 dinara.