“Upravo radimo na tome da podstaknemo medije da na ravnopravnoj, nediskriminatornoj osnovi, obezbede vidljivost političkih aktera, a imamo nameru i da uputimo apel političarima da se odazivaju na pozive i učestvuju u javnom dijalogu i na onim televizijama na koje do sada nisu išli. Mi ne možemo ništa direktno da omogućimo, to je obaveza medija”, rekao je Veljanovski za današnji Blic.

Veljanovski je ocenio da je u oblasti politike najgora situacija, jer, prema njegovim rečima, sve veći broj medija radi za političke centre moći.

“Medija je sve više, ukupna količina novca u ovoj sferi nije dovoljna za održiv opstanak, ali sve to nije opravdanje da se zanemaruju i gaze pravila profesije”, naglasio je.

Veljanovski je naveo da će uloga novoformiranog Nadzornog tela za praćenje medija biti savetodavno-nadzorna, odnosno da će ono pratiti procese na koje je do sada bilo primedbi, a posebno kada je u pitanju “predizborna utakmica”.

“Do sada je više puta uočeno da se mediji ne ponašaju korektno i po zakonu i da ne omogućavaju ravnopravni tretman političkih aktera, pluralizam mišljenja i političkog predstavljanja”, kazao je Veljanovski.

Nadzorno telo čini šest članova Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i šest predstavnika opozicije, a Veljanovski je istakao da nijedna odluka neće moći da bude doneta ako u njoj ne budu učestvovala bar po tri člana obe strane, kao i da će se odlučivati dvotrećinskom većinom.

  //