BEOGRAD/ NOVI PAZAR– Direktor policije Srbije Milan Veljovi? izjavio je, povodom sukoba dveju suprostavljenih opcija unutar Islamske zajednice ispred Altun-alem džamije u Novom Pazaru, da je najvažnije da se obezbedi puna sigurnost svih gra?ana Novog Pazara. ''U cilju uspostavljanja javnog reda intrevenisala je policija i tom prilikom su od kamenica povre?ena dva policajca i jedan gra?anin'', rekao je Veljovi?.