NOVI PAZAR– Vernici naklonjeni Rijasetu Islamske zajednice sa sedištem
u Beogradu ve? tre?i dan namaz obavljaju na ulici ispred Altun-alem
džamije u Novom Pazaru.Predstavnici Islamske zajednice u Srbiji na
?ijem ?elu je glavni muftija Muamer Zukorli? tvrde da ova džamija nije
uzurpirana vec "privremeno zatvorena zbog legalne rekonstrukcije".
Novoizabrani muftija sandža?ki i dugogodišnji imam ove džamije Hasib
Suljovi? tvrdi da Zukorli?evo obezbe?enje nije ni jutros dozvolilo
vernicima da u?u u džamiju, pa je molitva održana na ulici.
"Rekonstrukcija džamije je samo izgovor. Mesta za molitvu ima na
balkonu i pod tremom džamije. Vernici su ogor?eni i pitanje je do kada
?emo mo?i da kontrolišemo njihove emocije", rekao je Suljovi?. Molitve
se obavljaju pet puta dnevno – rano ujutro, u podne, po podne, u
sumrak i uve?e, i tada se u Ulici 1. maja u Novom Pazaru na dvadesetak
minuta zaustavlja saobra?aj. U blizini Altun Alem džamije vidljivo je
pojacano prisustvo policije.