„Pozivamo sve demokratske snage u državi da se suprotstave oktroisanju Ustava jer naredne izmene Ustava mogu da se odnose na priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije ili obezbedjivanje doživotne vlasti Aleksandru Vučiću“, naveo je Veselinović u saopštenju.

Dodao je da su izmene i dopune referenduma nelegitimne jer su usvojene neposredno pred održavanje referenduma, što je suprotno demokratskoj praksi i stavovima Venecijanske komisije

„Nije postojala demokratska rasprava o izmeni najvišeg pravnog akta u zemlji usled autokratskog režima koji onemogućava demokratski dijalog u društvu. Zbog nepostojanja mogućnosti rasprave i izražavanja drugačijeg stava u predreferendumskom periodu referendum se ne može smatrati slobodnim i demokratskim, a ako nije takav on ne može da obavezuje gradjane“, naveo je Veselinović.

Prema njegovim rečima, svaka promena Ustava od nedemokratskog režima jeste „oktroisanje ustava“, a ne donošenje ustavnih promena voljom gradjana.