On je za današnji Kurir kazao da će se truditi da domaće kompanije budu više zaštićene, jer kako je kazao, neka državna preduzeća objavljuju tendere sa takvim uslovima da firme iz Srbije na njima ne mogu da učestvuju.

Kazao i da se sa Ministarstvom ekologije radi na donošenju nove uredbe kojom će biti regulisan postupak sa otpadom, te izrazio očekivanje da će biti smanjen broj divljih deponija.

“Verujem da Katastar treba da bude dostupniji gardjanima sa lakšim procedurama, koliko i verujem da rad vrednih ljudi zaposlenih u Katastru mora da se bolje vrednuje”, rekao je on.