Vesić je za televiziju Hepi izjavio da vozovi na takvim prugama mogu da razvijaju brzinu do 42 kilometra na sat, a da je u isto vreme samo na 159 kilometara pruga u Srbiji moguće da vozovi saobraćaju sa više od 100 kilometara na sat.

On je rekao i da je “do 2020. godine samo jedna pruga izgrađena, od Batajnice”, a da se sada “radi rekonstrukcija više stotina kilometara pruga”.
“Važno je da gradimo pruge, izgradnja i kargo pruga obezbeđuje dolazak investitora”, rekao je Vesić i dodao da to za investitore znači mogućnost “najjeftinijeg prevoza” sirovina ili robe.

Vesić je rekao da je u vreme bivše vlasti bilo “290 iskliznuća vozova koji su nosili opasne materije”, a da o tome niko nije obaveštavao javnost.

Govoreći o stranim kompanijama koje posluju u Srbiji, i značaju usaglašavanja spoljnje politike Srbije sa Evropskom unijom, odnosno posledicama ukoliko do toga ne dođe, Vesić je naveo da u 9.568 takvih kompanija radi 281.000 radnika, a da u isto vreme u Srbiji ima kompanija koje preko 50 odsto svojih proizvoda izvoze u EU, u kojima je zaposleno 370.000 ljudi.

Vesić je istakao da, ako bi te kopanije samo za deset odsto smanjile izvoz, kao posledicu toga što Srbija ne usklađuje spoljnju politiku sa EU, “17 milijardi (dinara) svakog meseca bi bilo manje u budžetu”, za sredstva kojima se finansiraju zdravstvo, školstvo i za druge namene.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *