Broj migranata koji ilegalno ulaze u EU preko Zapadnog Balkana gotovo je udvostručen ove godine, saopštila je Evropska agencija za graničnu i oblasku stražu (Frontex) dodajući da su u većini Sirijci i Avganistanci a slede Marokanci.

Podaci Fronteksa pokazuju da je od januara do jula otkriveno 22.600 migranata koji ilegalno ulaze u EU sa zapadnobalkanske rute, što je rast od 90 odsto u odnosu na isti period 2020.

U julu je otkriveno 3.600 ilegalnih prelazaka granica EU sa zapadnobalkanske rute, za 67 odsto više nego u julu 2020.

Ukupno su za sedam meseci ove godine zabeležene 82.000 ilegalnih prelazaka spoljnih granica EU, što je za 59 odsto više nego pre godinu dana, pokazuju preliminarne računice Fronteksa.

Samo u julu bilo je 17.300 ilegalnih prelazaka, za trećinu više nego u julu prethodne godine i nešto više nego u junu (14.600).

Kako navodi Fronteks, migratorni pritisak nastavlja da raste na istočnim granicama EU, gde je u julu na granici sa Litvanijom zabeleženo više od 3.000 ilegalnih prelazaka iz Belorusije.

Centralnomediteranska ruta u julu je imala najveći udeo u ilegalnim prelascima a sledi zapadnobalkanska ruta.

Na centralnomediteranskoj ruti za sedam meseci 2021. bilo je 30.800 ilegalnih prelazaka granica EU, za 96 odsto više nego u istom periodu 2020.

Najviše migranata na toj ruti je iz Tunisa, Bangladeša i Egipta.

Na migrantskom puta prema Španiji, preko zapadnomediteranske rute, Fronteks je za sedam meseci zabeležio 7.040 ilegalnih prelazaka granice, što je na nivou trenda iz prethodne godine.

Na tom putu 67 odsto migranata bili su Alžirci a slede Marokanci.

Kada je reč o zapadnoafričkoj ruti, za sedam meseci je otkriveno 7.350 ilegalnih prelazaka granice, za 130 odsto više nego u istom periodu 2020.

Preko rute na Istočnom Mediteranu za posmatranih sedam meseci ilegalno je u EU ušlo 9.000 migranata, za trećinu manje nego pre godinu dana.