Zainteresovani kandidati prilažu potpunu radnu biografiju, overenu kopiju diplome i uverenja o položenom pravosudnom ispitu, kao i ostalu dokumentaciju neophodno za zapošljavanje u državnim institucijama.

Kandidati, koji su već nosioci javnotužilačke funkcije, ne podnose dokaze o ispunjenosti uslova za izbor.

Konkurs je raspisan 10. maja i traje 15 dana.

Glavni javni tužilac Višeg tužilaštva u Novom Pazaru je Milena Mrvić, a javni tužioci su Edis Arifović, Radisav Filimonović, Adnan Baćićanin i Sađida Rožajac.