Iz tog tužilaštva su radiju Sto plus odgovorili da je naredba o novom veštačenju uzroka smrti Stojkovića doneta 31. maja, “nakon sprovedenih istražnih radnji”, pozivajući se na odredbe Zakonika o krivičnom postupku po kojem je moguće novo veštačenje ukoliko je prethodno “nejasno ili protivrečno” i uz ocenu da se radi o “veoma složenom predmetu”.

Stariji vodnik Vojske Srbije Dejan Stojković poginuo je 24. juna 2021. godine, tokom priprema za združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem “Munjeviti udar 2021” na Pešterskoj visoravni, tako što se u borbenom vozilu BVP M80A ugušio, nakon što se u tom vozilu aktivirao sistem za gašenje požara halonom.

Dan kasnije, navodi se u odgovorima Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru, naređena je i izvršena obdukcija njegovog tela, da bi 30. juna bila doneta i naredba o hemijsko-toksikološkoj analizi isečaka organa i telesnih tečnosti izuzetih tokom obdukcije.

To veštačenje povereno je Institutu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Nišu, a po dobijanju rezultata, početkom septembra 2021. godine, naređena je dopuna utvrđivanja uzroka smrti koja je poverena sudskom veštaku, obducentu, iz Kliničkog centra Kragujevac.

Dopunski nalaz sa mišljenjem Višem tužilaštvu je dostavljen 13. decembra prošle godine.

U međuvremenu, to tužilaštvo je u drugoj polovini oktobra 2021. godine naredilo veštačenje protivpožarnog uređanja u borbenom vozilu M80A, a nalaz i mišljenje Centra za forenzičko inženjerstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu dostavljeno im je 8. jula prošle godine.

“U toku predistražnog postupka uzete su izjave u svojstvu građana od ukupno 17 lica. Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru će po dobijanju nalaza i mišljenja komisije veštaka – Medicinskog fakulteta u Beogradu, Instituta za sudsku medicinu, doneti konačnu odluku o daljem postupku i o istoj blagovremeno obavestiti javnost”, naveli su iz tog tužilaštva.

Iz Višeg tužilaštva nisu odgovorili na pitanja šta su pokazala dosadašnja veštačenja protivpožarnog aparata i obdukcija tela Stojkovića, kao i zbog čega je naređeno novo veštačenje.

Rođaci Stojkovića, kao i predstavnici Vojnog sindikata, u pojedinim medijma su kritikovali predugo trajanje predistražnog postupka, smatrajući da se “namerno odugovlači i razvodnjava slučaj”.