Ona je protiv te zdravstvene ustanove podnela tužbu zbog toga što je nakon intervencija, koje joj je kao trudnici  izveo doktor M.Š. 2010. godine, postala invalid.

Zbog načinjenih propusta u lečenju, koji su doveli do pojave sepse, pacijentkinja je, pored brojnih drugih problema, gotovo u potpunosti (97 odsto) izgubila i vid.

Osnovni sud je zbog toga u potpunosti prihvatio njen zahtev i naložio da joj Opšta bolnica i ginekolog M.Š. solidarno isplate 1,8 miliona dinara za pretrpljene duševne bolove i umanjenje životne aktivnosti, a 700.000 dinara za fizičke bolove.

Pored toga, oni su obavezani da joj na ime pretrpljenog straha isplate još 600.000 dinara, a 700.000 dinara za materijalnu štetu.

Zbog toga što je izgubila radnu sposobnost, Osnovni sud je doneo odluku da joj  Opšta bolnica i lekar mesečno plaćaju 20.000 dinara.

Kako se radi o prvostepenoj presudi, Opšta bolnica, lekar i pacijentkinja imaju pravo žalbe Apelacionom sudu u Kragujevcu.

Parničnom postupku, kojim je L.R. potraživala naknadu štete, prethodio je krivični tokom kojeg je lekar 2019. godine pravnosnažno osuđen na  godinu dana zatvora koja se neće izvršiti ukoliko u naredne tri godine ne učini novo krivično delo.

Tom presudom, u koju je radio Sto plus imao uvid, doktoru je izrečena i mera zabrane vršenja poziva ginekologa-akušera u trajanju od tri godine od dana pravnosnažnosti presude.

On je proglašen krivim za izvršenje krivičnog dela teško delo protiv zdravlja,