Kako je saopšteno iz Višeg suda, pritvor se računa od danas, kada su lišeni slobode, i to usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i zbog okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivična dela.

Pritvor prema okrivljenima, na osnovu rešenja Trećeg osnovnog suda od 23. februara 2024. godine, može trajati najduže 30 dana.

Okrivljenima, braći Milošu i Urošu Paniću se, izmedju ostalih, na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela Trgovina ljudima u saizvršilaštvu, i Posredovanje u vršenju prostitucije u saizvršilaštvu.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu u roku od tri dana od dana prijema rešenja.