Taj sud je, u ponovljenom postupku, ocenio da naš novinar Nikola Kočović, izveštavajući o smrti mušterije kojeg je pretukao vozač taksi vozila u Novom Pazaru, nije prekršio Zakon o javnom informisanju.

Novović je podneo tužbu krajem marta 2017. godine smatrajući da su mu tekstom “Preminuo Novopazarac kojeg je pretukao taksista” povređeni čast i ugled, kojom je zahtevao da mu Kočović, urednik Ishak Slezović i Novinska agencija Beta solidarno isplate 200.000 dinara na ime nematerijalne štete.

Viši sud je u novembru prošle godine doneo prvu presudu kojom je kao neosnovan odbačen zahtev Novovića, na koju se on žalio, a Apelacioni sud je ukinuo “zbog bitne povrede postupka”.

U ponovljenom postupku Viši sud je opet doneo istu odluku, a u znatno opširnijem obrazloženju nego u prethodnoj presudi naveo da su Novović i njegovi svedoci davali kontradiktorne, pristrasne, neuverljive i sračunate izjave.

Deo obrazloženja presude

“Iskazi tuženog novinara i urednika u celosti su prihvaćeni, budući da su bili saglasni međusobno i sa prihvaćenim pisanim dokazima, te su ocenjeni kao iskreni i logični”, navodi se u presudi.

Novović na ovu presudu ima pravo žalbe.

Zbog istog teksta, on je pokrenuo postupak i pred Osnovnim sudom u Novom Pazaru kojem je podneo privatnu tužbu protiv Kočovića.

Postupak u tom predmetu, nakon više od tri godine suđenja i promene dvojice sudija, biće nastavljen krajem novembra.

Vaša podrška nam je važna.

Podrži rad nezavisnog medija!