Kako navodi VJT, sumnja se da je Nenad M. krivično delo izvršio u postupku pregovora o sporazumnom raskidu Ugovora o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju delatnosti eksploatacije i održavanja sistema za naplatu karata i upravljanje vozilima u javnom linijskom prevozu putnika u Beogradu, koji je 2021. godine zaključen između Javnog partnera – Grada Beograda, Gradska uprava, Sekretarijat za javni prevoz Beograda i Konzorcijuma koga predstavlja privatni partner Kentkart Southeast Europe Beograd doo, na period od 13 godina.

Nenad M. je, kako se sumnja, članu i direktoru privrednog društva Kentkart Southeast Europe Beograd doo S.T. i V.V. ponudio da će im, kada pristanu na zaključenje Sporazuma o raskidu ugovora o javno-privatnom partnerstvu, obezbediti zaključenje novog ugovora između “JKP Naplata prevozne usluge Beograd” čiji je osnivač Grad Beograd i privrednog društva Kentkart Southeast Europe Beograd doo i to nameštanjem postupka javne nabavke, kako bi nastavili poslovnu saradnju sa novoosnovanim JKP “Naplata prevozne usluge Beograd”, na održavanju postojećeg sistema naplate karata i upravljanja vozilima javnog prevoza putnika u Beogradu.

“Na sastanku sa S.T. 1. marta 2023. godine, Nenad M. je, kako se sumnja, predložio da se odmah raspiše takva javna nabavka i da se u istu uđe bez mnogo javnosti, da neće pustiti da prođe drugi ponuđač, a u slučaju postojanja konkurencije, da će uticati ili intervenisati obaranjem postupka javne nabavke”, saopštilo je VJT.

Zatim je na sastanku, dodaje se, sa S.T i V.V, predstavnikom člana Konzorcijuma iz Republike Turske i NN prevodiocem 9. marta 2023. godine, rekao da je bio zagovornik toga da idu u proces nameštane javne nabavke u tom procesu, jer smatra da bi to bilo najispravnije i najbezbednije za učesnike u tom procesu.

Takođe, sumnja se da je rekao da bi preuzeo odgovornost da kroz postupak javne nabavke privrednom društvu Kentkart Southeast Europe Beograd doo obezbedi nastavak saradnje.

Za krivično delo “davanje mita u obavljanju privredne delatnosti” zaprećena je kazna zatvora od tri meseca do tri godine.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *