„Polazeći od potrebe da se omogući što širi obuhvat žena kod kojih postoje medicinski uslovi da se na jedan od propisanih ostvare kao majke, a porodice dobiju dete ili decu, bilo je neophodno izmeniti Plan zdravstvene zaštite u tom delu“, navedeno je u saopštenju.