BEOGRAD/ NOVI PAZAR– Predstavnici Vlade Srbije i Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) potpisali su danas u Beogradu Memorandum o razumevanju o pomo?i sedam opština u jugozapadnoj Srbiji. Dokument su potpisali ministar finansija Mirko Cvetkovi? i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Markovi? sa stalnim kordinatorom UNDP-a u Srbiji Lansom Klarkom. Evropska unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR) u saradnji sa Vladom Švajcarske od prošle godine pruža finansijsku pomo? lokalnoj samoupravi u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Novoj Varoši, Prijepolju, Priboju, a od ove godine je uklju?ena i Raška. Prošle godine je u prvoj fazi programa EAR obezbedio pomo? od dva miliona evra i Švajcarska oko milion evra, dok ?e u drugoj fazi EAR donirati 4,9 miliona evra, sedam opština ?e u?estvovati sa 265.000 evra, a najavljeno je da ?e Švajcarske ove godine izdvojiti 1,5 miliona evra. Ministar finansija Mirko Cvetkovi? je na konferenciji za novinare posle potpisivanja Memoranduma kazao da je pomo? namenjena unapre?enju efikasnosnti lokalne samouprave i pružanju usluga gra?anima, infrastrukturnim projektima i me?uopštinskoj saradnji. Predstavnici donatora su naveli da su zadovljni na?inom na koji je dosadašnja pomo? utrošena, a šef kacncelarije Evropske komisije u Beogradu Žozep Ljoveras je najavio da ?e donatori posetiti region jugozapadne Srbije od 25. do 27. septembra. Prema njihovim re?ima, najzna?ajnije je to što se projektom pruža pomo? gra?anima da efikasnije ostvaruju svoje potrebe, a uz to se razvija region i otvaraju nova radna mesta. Novcem iz druge faze programa bi?e finansirane najbolji projekti koje predlože opštine, koji ?e biti izabrani na konkursu, a u planu je i tre?a faza.