Na elektronskoj sednici Vlada je ocenila da je pravosnažno rešenje za eksproprijaciju u cilju izgradnje “infrastrukturnih projekata od javnog interesa” u skladu sa pravosnažnim presudama kosovskih sudova.

U Leposaviću su prošle godine lokalni Srbi danima protestovali tražeći od Vlade Kosova da povuče odluku o eksproprijaciji zemljišta na severu Kosova, donetu sredinom januara 2023. godine.

Prethodno je Kancelarija EU u Prištini ocenila da izgradnja četiri baze Kosovske policije na zemljištu u privatnom i društvenom vlasništvu, u nekim slučajevima i pre pokretanja postupka eksproprijacije, “izaziva zabrinutost u vezi sa imovinskim pravima na severu Kosova”.

“EU poziva kosovske vlasti da se striktno pridržavaju zakonskih procedura u eksproprijaciji nepokretne imovine, da učine sve što je u njihovoj moći da osiguraju da se poštuje odgovarajući proces i da se imovinska prava vlasnika i nosilaca interesa u potpunosti poštuju”, stoji u izjavi.