Vlada Srbije je obrazovala tim koji će ispitati mogućnosti i pripremiti predlog za realizaciju Projekta “Štavalj” kojim se predviđa restrukturiranje tog rudnika.

Zadatak tog tima je da proceni mogućnosti i strateške partnere za restruktuiranje rudnika, izgradnju termoelektrane i prenosnog sistema.

Procenjuje se da bi se mogla izgraditi termoelektrana kapaciteta 300 megavata.

Rukovodstvo rudnika ranije je navelo da su investitori iz Češke, Rusije i Kine zainteresovani za izgradnju termoelektrane u Štavlju i otvaranje nove jame za iskopavanje uglja.

Rudnik Štavalj je sa 200 miliona tona potvrđenih rezervi najveće ležište uglja za podzemnu eksploataciju u Srbiji.