Na današnjoj sednici je predloženo Narodnoj skupštini da izmeni Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, u članovima koji se odnose na overu potpisa, predstavnike ovlašćenog predlagača u organu za sprovodjenje referenduma i na rok za ponovno raspisivanje referenduma.

U predlogu Vlade, ukida se taksa za overu potpisa, omogućava se da predstavnici ovlašćenih predlagača budu deo organa za sprovodjenje referenduma.

Prema predlogu neće biti moguće raspisati referendum o istom pitanju u roku kraćem od četiri godine, kao i da Skupština Srbije u roku od četiri godine neće moći da donese odluku drugačiju od one koja je potvrdjena na referendumu. //