Iz vlade su istakli da je ta uredba produžena u cliju dalje zaštite tržišta, odnosno sprečavanja deformacija u formiranju cena tih namirnica.

Kada je u pitanju ograničavanje cene goriva, izmenjena uredba koju je vlada usvojila stupa na snagu 29. aprila i biće na snazi do 31. maja 2022. godine.

„Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava u obavezi su da nastave da isporučuju ove derivate utakanjem u pogonske rezervoare prevoznih sredstava i posude za transport derivata nafte u maksimalnoj količini do 60 litara“, piše u saopštenju.

Članovi vlade doneli su odluku i o privremenom smanjenju akciza na derivate nafte za 15 odsto od objavljenih uskladjenih iznosa na derivate nafte i to za olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja.

Na današnjoj sednici doneta je odluka o isplati jednokratne novčane pomoći, u iznosu od po 10.000 dinara, zaposlenima u predškolskim ustanovama.

Vlada Srbije usvojila je Akcioni plan za period od 2022. do 2024. godine za sprovodjenje Programa upravljanja otpadom u Srbiji, kojim se „unapredjuje sistem upravljanja komunalnim otpadom kroz povećanu stopu reciklaže, smanjuje odlaganje biorazgradivog otpada na deponije, uspostavlja sistem održivog upravljanja opasnim i industrijskim otpadom i povećava stopa sakupljanja, ponovne upotrebe i reciklaže posebnih tokova otpada“.