U inicijativi je za krivično delo silovanja predložena kazna od pet do dvadeset godina zatvora, s mogućnošću izricanja i doživotne kazna zatvora, kao i pooštravanje kaznene politike za krivično delo nasilje u porodici, saopštila je Vlada.

U skladu s tom inicijativom Ministarstvo pravde će raditi na Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Za potrebe izrade tog nacrta biće obrazovana radna grupa predstavnika svih nadležnih državnih organa i stručne javnosti, a uslediće javna rasprava u kojoj će biti omogućeno učešće javnosti, stručnih institucija i pojedinaca.

Vlada ukazuje da pooštravanjem kaznene politike “država šalje jasnu poruku žrtvama nasilja, a pre svega ženama, da će najoštrije reagovati i sprovoditi oštru kaznenu politiku u suzbijanju ovih krivičnih dela”.

Takodje je saopšteno da bi pooštravanje kaznene politike značajno ohrabrilo žrtve da ne trpe nasilje i da počinioce prijave bez straha, “uverene da će država biti tu za njih da ih zaštiti”.

Vlada ukazuje da bi pooštravanje kaznene politike nesumnjivo i preventivno uticalo na potencijalne počinioce krivičnih dela silovanja i nasilja u porodici.