Ovim Sporazumom će srpske naučnoistraživačke organizacije biti u ravnopravnom položaju sa organizacijama iz zemalja koje su punopravne članice EU.

“S obzirom na to da će, na ovaj način, stanje istraživačke delatnosti u našoj zemlji i bavljenje naučnim radom biti značajno unapređeno, a uslovi za naučni rad istovetni kao u Evropskoj uniji, značajno će biti umanjen i jedan od glavnih uzroka odlaska mladih visokoobrazovanih kadrova iz Srbije”, navela je Vlada.

Na današnjoj sednici doneta je Odluka o obrazovanju Mreže za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima EU radi efikasnijeg sprovođenja mera i postupaka za prevenciju, kontrolu, otkrivanje i sankcionisanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Unije.

Mreža se sastaje po potrebi, najmanje jednom u dva meseca.

Na sednici je usvojena i dopunjena Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine i za te namene izdvojila sredstva u ukupnom iznosu od dve milijarde i dvesta miliona dinara.