Odnos Srbije i Evropske unije (EU), Kovačević metaforično objašnjava kao „neostvarenu epsku ljubav“ čije se ostvarenje čeka 30 godina.

On zato predlaže da se rokom od 24 meseca „pritisne“ EU da se izjasni postoji li politička volja da Srbiju primi u svoje društvo ili ne.

„Nakon predloženog roka od 24 meseca, ukoliko procenimo da status Srbije nije u boljem položaju nego što je danas, treba se polako suočiti sa onim što nismo hteli do sada, praviti otklon od samog procesa i preći na postepeno razmatranje plana B – uvodjenje pojedinih carina, zaštitnih ekonomskih mera privrednih subjekata Srbije i srpskog tržišta“, rekao je Kovačević.

On je u saopštenju ocenio da partneri koji nisu uspeli da usaglase interese gotovo 30 godina, realno, možda i ne treba jedni sa drugima više da gube vreme.