Predsednik stranke Nova – Da se struka pita Vladimir Kovačević danas je ocenio da je država Srbija naveći i najgori poslodavac u zemlji jer preuzete finansijske ugovorne obaveze ne plaća nikome na vreme, sem povlašćenim kompanijama uz intervenciju stranaka na vlasti.

“Ne plaća RFZO na vreme apotekama, vojska kasni sa plaćanjima svojim dobavljačima za kupljenu robu, policija nema novca ni za uniformu i dotrajale čizme da zameni policajcima na terenu, a poljoprivrednicima i dalje kasne subvencije”, naveo je Kovačević u saopštenju.

Dodao je da istovremeno Ministarstva finansija “drakonski” kažnjava za kašnjenja u plaćanju poreza državi i za račune koja je ona sama dužna na vreme da izmiri.

“Zbog toga pozivamo sve oštećene ovakvim nedomaćinskim sistemom rada države da ne izmiruju PDV državi po ispostavljenim računima koje država nije platila, a Poresku upravu Srbije da ne naplaćuje kamate do naplate računa”, naveo je Kovačević.

Preporučio je da se zakonom reguliše da za usluge ili robu koja od države nije naplaćena u ugovorenom roku sa pripadajućim PDV-om po takvim fakturama ne terete poreski obveznici.

“Elektronske fakture pružaju mogućnost za disciplinovanje svih privrednih subjekata, ali na čelu sa državom. Prvo država sebe mora dovesti u red pa tek onda građane i privredu”, smatra Kovačević.