Telefon će, kako je navedeno u saopštenju, u funkciji biti od utorka, a prijave i podatke o pritiscima i mobingu, sindikatu se mogu dostaviti putem broja telefona: +38160 15 50 900, preko aplikacija Viber, WhatsApp, Signal i Telegram.

“Ovaj telefonski broj neće biti u funkciji za glasovne pozive i standardne ‘SMS’ poruke”, dodaje se u saopštenju.

VSS je pozvao zaposlene u Vojsci Srbije da nastave da prijavljuju slučajeve mobinga i pritisaka koje trpe, a ukoliko bude potrebno, sindikat će im obezbediti pravnu pomoć.

Sindikat je uputio i apel direktoru VBA “da prestane sa zloupotrebom službe bezbednosti kojom rukovodi”, a od tehničkog ministra odbrane, iako se zalaže za gašenje sindikata, zatražio da “poštuje zakletvu člana Vlade i stavi se u zaštitu Ustavom garantovanih prava zaposlenih u Vojsci Srbije kojima je poslodavac”.

Vojni sindikat Srbije u prethodnim mesecima više puta je ukazivao na pritiske na zaposlene u VBA, koji su članovi njihovog sindikata, zbog čega su zatražili i sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

“Ovi pritisci su najizraženiji u delu jedinica vojske gde VBA ima najveći uticaj, poput nekih jedinica RV i PVO, Brigadi veze, Centralnoj logističkoj bazi, Vojnoj policiji i sl. Karakteristično je da se težište pritisaka sada prenosi i na oficire viših činova kroz mobing, sprečavanja upućivanja u mirovne misije na kurseve i usavršavanja, prekid školovanja članovima sindikata koji su već upućeni na školovanje i slično”, dodaje se u saopštenju.