Voštanić je, na radionici o problemima u primeni mera iz akcionih planova za poglavlja 23 i 24 evropskih integracija Srbije, rekao da je Lokalni front registrovao posmatračku misju za aprilske izbore i da su „uslovi za sprovodjenje izbora, kako je rekao, bili „ispod naših očekivanja“.

Napomenuo je, govoreći na temu „Ljudska prava i izborni proces“ i da nema „nekih boljih ili lakših reči da to što se dešavalo opiše.

Naveo je da na kršenje ljudskih prava, „čak i u statističkom smislu“, institucije „nisu imale pogled“, te ocenio da su nevladine organizacije mnogo smislenije to posmatrale.

Rekao je da je najviše kršen set prava koja se tiču zaštite podataka o ličnostima kao i set prava vezanih za dostojanstvo čoveka.

Prema njegovim rečima, ta kršenja, kroz institucije i javna preduzeća su imali „pandemijski karakter“.

Ukazao je i na niz problema s kojima su se osobe sa invaliditetom suočavale i u izbornom danu.

Predstavnik Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Milan Filipović je, govoreći na temu „Sloboda udruživanja i okupljanja“, ocenio da dešavanja u prethodnih šest meseci govore o nameri vlasti da spreči okupljanja na lokalu.

Naveo je da o tome govori i veliki broj prijava protiv ljudi, govor mržnje državnih funkcionera, kao i u tabloidima i na televizijama sa nacionalnim frekvencijama.

Ukazao je da je prošle godine, tokom dva dana ekoloških protesta, krajem novembra i početkla decembra, pokrenut veliki broj prekršajnih postupaka i naloga.

Naveo je da je evidentirane i da je policija pratila društvene mreže, kao i da je bilo i „kućnih poseta“ uniformisanih policajaca gradjanima.

Predstavnica Građanskih inicijativa Bojana Selaković je, govoreći o temi „Pravo na referendum i narodnu inicijativu“, dok je Nemanja Nenadić, iz Transparentnost Srbija govorio o ljudskim pravaa i demokratskim procesima.

Radionicu je organizovala Koalicija PrEUgovor, koja je, u pozivu za skup, podsetila da su prethodnih šest meseci građani Srbije koristili osnovna prava da učestvuju u demokratskom životu zemlje – na masovnim ekološkim i drugim protestima, na ustavnom referendumu i opštim izborima, kao i u narodnoj inicijativi.

Cilj radionice je da se sagleda u kojoj meri je došlo do povrede osnovnih prava u ovom periodu i kako se to odražava na kvalitet demokratskih procesa u Srbiji.

Na radionici je razmatrano i kako su nedavne zakonske izmene u ovim oblastima uticale na ostvarivanje ciljeva postavljenih u Akcionom planu za Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava) evropskih integracija Srbije.

Radionica je deo projekta „PrEUgovor za vladavinu prava i EU integracije” čije sprovođenje je omogućio Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD i ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.