Kako je precizirano, jutros u 8.00 sati izvođači radova završili su mašinsko regulisanje koloseka na delu brze pruge između Beške i Karlovačkih Vinograda i na taj način završene su sve planirane aktivnosti na tekućem održavanju, čime su se stekli uslovi da brzina vozova bude vraćena sa 160 na maksimalnih 200 kilometra na sat, kako je to projektovano redom vožnje, navedeno je u saopštenju.

Podseća se da je Infrastruktura železnica Srbije 10. januara iz preventivnih razloga na dve lokacije na brzoj pruzi Beograd – Novi Sad smanjila brzinu vozova sa 200 na 160 kilometara na sat.

Radilo se o dvokolosečnim deonicama Stara Pazova – Inđija i Beška – Karlovački Vinogradi, gde je brzina vozova bila smanjena za 40 kilometara na sat, zbog čega je putovanje brzom prugom između Beograda i Novog Sada trajalo svega tri do pet minuta duže.

Prošle nedelje stručne službe Infrastrukture železnica Srbije zamenile su i ukradene delove kontaktne mreže iznad železničke pruge na dve lokacije između Beograda i Novog Sada.
Zbog krađe osam čvrstih tačaka kontaktne mreže Infrastruktura železnica Srbije je bila prinuđena da 12. januara na deonicama brze pruge Inđija – Beška i Sremski Karlovci – Petrovaradin uvede lagane vožnje sa 20 kilometra na sat, umesto projektovane brzine od 200 kilometara na sat.