On je ponovio da već postoji pet “važnih dokumenata”: Kumanovski sporazum, Povelju UN, Rezoluciju SB UN 1244, Briselski sporazum i Vašingtonski sporazum, a da je Solunski dokument šesti.

“Tako da moje pitanje od danas je – Koji od ovih šest dokumenata želite da poštujete i mi ćemo biti apsolutno saglasni”, kazao je Vučić.