“Zahvalio sam predsedniku Parlamenta na tome što je Norveška uvek bila spremna da pomogne Srbiji, ne samo svojim iskustvima u harmonizaciji standarda i propisa EU, već i u ekspertskoj i finansijskoj pomoći našim reformskim procesima a posebno u modernizaciji energetskog sistema Srbije, objavio je Vučić na Instagramu uz fotografije sastanka sa Garahanijem.

Danas otvaramo novo poglavlje u odnosima Srbije i Norveške, dodao je.

Tokom dvodnevne posete Norveškoj Vučić će se sastati i sa kraljem Haraldom Petim, predsednikom vlade Norveške Junasom Garom Sterom i sa norveškim privrednicima iz energetskog sektora, najavljeno je u Beogradu.