On je naveo da je plan da se 2023. i 2024. godine nabavi 200 teških oruđa iz domaće proizvodnje, što je oko 300 miliona evra, kao i da postoji veliko interesovanje stranih kupaca za nabavku našeg naoružanja.

Govoreći o “besomučnom” naoružavanju u svetu, on je rekao da Priština namerava da do kraja godine nabavi 100 oklopnih vozila, delom od donacija, što je “suprotno Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenin nacija”.

Naveo je da u poslednjih 70-80 godina nije bilo tako intenzivnog naoružavanja u svetu kao danas.