U ovom gradu su u 140 dana ove godine probijene dnevne granične vrednosti od 50 mikrograma PM10 čestica po kubnom metru po čemu je Novi Pazar na, neslavnom, prvom mestu u zemlji.

Sa danom manje, drugoplasirano je Valjevo, dok je Popovac, mesto poznato po cementari, na trećem mestu sa 122 dana u kojima je prisustvo PM10 čestica u vazduhu bilo veće od dozvoljenog.

Inače, tokom godinu dana, dozvoljeno je da povećano prisustvo PM10 čestica u vazduhu bude 35 dana.

Prosečna godišnja granična vrednost PM10 čestica po kubnom metru je 40 mikrograma, a trenutno u Novom Pazaru ona iznosi 52,7 i po tome je vazduh u ovom gradu najzagađeniji u Srbiji.

Prosečna vrednost u Valjevu je 51,4 mikrograma po kubnom metru, a trećem Popovac sa 51,1.

Ista situacija je i prilikom merenja suspendovanih čestica PM2,5, gde je Novi Pazar takođe prvi, sa prosečnom vrednošću od 44,9 mikrograma po kubnom mestru, što je gotovo duplo više od dozvoljenih 25.

Na drugom mestu je Smederevo, grad u kojem postoji železara, sa 44,1 mikrograma PM2,5 čestica po kubnom metru, a na trećem Valjevo sa 37.

Čestice PM2,5 zapravo predstavljaju prašinu manju od 2,5 mikrometra koja je nastala od dima, čađi, kiseline i teških metala. Glavni izvori PM10 čestica su grejanje, saobraćaj i industrija.

Istraživanja su pokazala da udisanje PM čestica može izazvati osećaj gušenja i napad astme. U slučaju veće koncentracije i dugotrajnoj izloženosti mogu uticati i na povećanje krvnog pritiska, srčanog ili moždanog udara, pojavu kancera, pa i prerane smrti.