Po 350.000 dinara, što su najveći predloženi iznosi, dobiće Odred izviđača “Sandžak” i “Građanski forum”, dok će sa po 300.000 dinara biti podržani projekti “Foruma 10”, Planinarskog udruženja “Ras”, Društva za bosanski jezik i Udruženja sportskih novinara.

Iz gradske kase biće izdvojeno 250.000 dinara za projekat Dobrovoljnih davaoca krvi, 240.000 dinara za Udruženje “Reakt”, a po 200.000 za Dobrovoljno vatrogasno društvo, Prijatelje Petrove crkve u Rasu, Centar za autizam “Code”, “Novo doba” i “Središte”.

Projekat udruženja “Monitor” biće sufinansiran sa 150.000 dinara, a “Volontera 020”, Ženskog akademskog centra i Centra za edukaciju i afirmaciju Aškalija sa po 120.000 dinara.

Inače, konkurs za sufinansiranje projekata udruženja građana od javnog interesa sproveden je tokom februara, a konkursna komisija imala je obavezu da u roku od 15 dana (prva polovina marta) listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata posle čega je trebalo da traje petodnevni rok za prigovore.

Nakon njegovog isteka, komisija je imala rok od 15 dana da odgovori na prigovore, a Gradsko veće isto toliko da donese konačnu odluku o tome koji će projekti biti sufinansirani.

Umesto toga, 24. maja je objavljena tabela sa, često netačnim, imenima udruženja građana i predlogom iznosa sredstava koja im se dodeljuju, bez ikakvih informacija o nazivu projekta ili broju bodova.