Na tender za asfaltiranje kolovoza i postavljanje novih trotoara u tim ulicama u centru grada, u ukupnoj dužini od 575 metara, pored “Ukrasa”, prijavila se i kompanija “MMF Cop” iz Sjenice, ali je njihova ponuda, iako povoljnija za milion dinara, odbijena jer nisu dostavili menicu i račun im je bio u blokadi šest dana.

Ponuda “Ukrasa” od 19,5 miliona dinara bez, odnosno, 23,4 miliona dinara sa porezom na dodatu vrednost je prihvaćena i odlučeno je da im se dodeli ugovor.

Na tender za zamenu vodovodne mreže u dužini od 400 metara pristigla je samo ponuda JKP “Vodovod i kanalizacija” vredna 4,9 miliona dinara bez, a 5,9 miliona dinara sa PDV-om.

Ulice Mehmeda Alibašića i Gojka Bačanina raskopane su mesecima zbog izvođenja radova na izgradnji brojnih višespratnica, a meštani su više puta upozoravali na njihovo loše stanje.