NOVI PAZAR- Generalni sekretar Sandža?ke demokratske partije Mirsad Jusufovi? ocenio je proteklu 2007. godinu kao najuspešniju od kako postoji ova stranka. On je na konferenciji za novinare rekao da ovu stranku u narednoj 2008. godini o?ekuju lokalni izbori i krupni zadaci, pre svega uspostavljanje demokrtskih principa vladavine u ovom gradu i približavanje opštinske uprave gra?anima. “O?ekujemo pobedu na lokalnim izborima, izmirenje me?u Bošnjacima i poboljšanje životnog standarda. O?ekujemo okon?anje lakrdije pod nazivom onivanje paralelne Islamske zajednice”, rekao je Jusufovi?. “Islamska zajednica treba da bude jedinstvena, samostalna i autonomna u svom radu. Poslednji primer mešanja u rad Islamske zajednice je ju?erašnje saopštenje Ministarstva vera, u kojem se daju vrlo neprimerene ocene o radu Mešihata. Takvo saopštenje ne doprinosi smirivanju situacije u Sandžaku i pomirenju Bošnjaka”, rekao je Jusufovi?. On je dodao da je budžet opštine Novi Pazar koji su danas usvojili odbornici Skupštine opštine veoma loš. “To je budžet jedne politi?ke grupacije koji pruža mnogo kogu?nosti za malverzacije i nenamensko trošenje novca”, rekao je Jusufovi?. On je dodao da budžet nije sistematizovan i da nisu dati precizni troškovi.