Rukovodilac tog odeljenja Aladin Brunčević kazao je da su uslovi za dobijanje statusa energetski ugroženog kupca propisani “Novom uredbom o energetski ugroženom kupcu”, koji je na snagu stupio krajem prošle godine.

“Građani se prijavljuju kod nas na taj način što popune zahtev. Ima više kategorija u zavisnosti od novčanih primanja, dečijeg dodatka, nege ili zdravstvenog stanja”, naveo je Brunčević.

Pravo da konkurišu imaju građani sa mesečnim prihodom do 21.000 dinara za domaćinstva sa jednim članom, do 33.402 dinara sa dva člana, do 45.729 dinara sa tri, do 58.000 dinara sa četiri, do 70.384 dinara sa pet članova, sa šest članova do 81.711 dinara, dok se za veća domaćinstva taj iznos pomera za po 12.327 dinara za svakog sledećeg člana.

Za sticanje statusa energetski ugroženog kupca proverava se i površina stambene jedinice koja za jednočlana domaćinstva ne sme da bude veća od 40 kvadrata, a za dvočlana od 58 kvadratnih metara. Maksimalna površina za porodice sa tri člana je do 66, a sa četiri člana do 74 kvadrata. Limit za petočlana domaćinstva je do 87 kvadrata, a za šestočlana i veća do 96 kvadratnih metara.

Energetski ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za električnu energiju od 120 kWh za jednočlano domaćinstvo, od 160 kWh za dvočlano i tročlano domaćinstvo, od 200 kWh za četvoročlano i petočlano domaćinstvo i od 250 kWh za šestočlano i veće domaćinstvo.

Ove godine, iz državnog budžeta predviđene su četiri milijarde dinara za umanjenje računa za struju, gas i toplotnu energiju za oko 190.000 potrošača na teritoriji države.