Ministarstvo je prenelo da je Đerlek istakao da će završetak izgradnje te zgrade “doprineti unapređenju rada organa lokalne samouprave i povećanju efikasnosti u radu sa građanima” Tutina.

“Građani će dobiti modernu opštinsku upravu u čijem sastavu mogu biti smeštene i druge ustanove i institucije, kao što je Centar za socijalni rad, Zavod za zapošljavanje, zavodi za zdravstveno i socijalno osiguranje, Služba za katastar nepokretnosti, lokalna poreska administracija i šalteri komunalnih preduzeća i pošte”, rekao je Đerlek.

Po rečima predsednika Opštine Tutin Saliha Hote, opštinska uprava u tom gradu bila je u jednom od najstarijih objekata koji je u veoma lošem stanju, što je u velikoj meri čak ugrožavalo i  bezbednost zaposlenih i korisnika usluga te uprave.