BEOGRAD- Dve najja?e bošnja?ke stranke, Lista za Sandžak i Sandža?ka demokratska partija, pozvale su danas na o?uvanje mira u Sandžaku, navodi se u saopštenju iz Kabineta predsednika Vlade Srbije Vojislava Koštunice. Dodaje se da je zajedni?ko saopštenje dve partije izdato na inicijativu predsednika Vlade Srbije radi "smiravanja naraslih napetosti". "Kao dve najve?e politi?ke organizacije u Sandžaku, koje zbog toga imaju i posebnu politi?ku odgovornost, upu?ujemo zajedni?ki apel svim Bošnjacima da sada pokažu punu odgovornost i ne dozvole da se na bilo koji na?in izazove napetost ili do?e do ugrožavanja javnog reda i mira", navodi se u saopštenju. Dodaje se da se svi problemi koji su se pojavili u funkcionisanju islamske zajednice "moraju rešavati bez uplitanja politi?kih stranaka i isklju?ivo na osnovu pravila koja važe unutar Islamske zajednice". "Najodlu?nije se suprotstavljamo svakom obliku nasilja u rešavanju problema funkcionisanja Islamske zajednice i posebno insistiramo i upozoravamo da gra?ani i vernici ne smeju biti uvu?eni u bilo koju vrstu sukoba oko ovih problema", navodi se u saopštenju. Lista za Sandžak i SDP pozvale su sve Bošnjake, sve sugra?ane i sve vernike da pred nastupaju?i ramazanski Bajram zajedno sa?uvaju mir, a da se pitanje rada Islamske zajednice "isklju?ivo rešava saglasno unutrašnjim verskim pravilima Islamske zajednice".