Iz “Zajedno” su istakli da su gradjanska i stručna udruženja, političke stranke i gradjani u prethodnom periodu institucionalnim putem pokušali da utiču na izmene Generalnog urbanističkog plana, kojim se uništava kvalitet života u gradu.

“Ulagane su primedbe na ideju pomeranja nasipa i korita Dunava, zbog rizika od poplava, na planove da se u toj zoni zidaju višespratnice. Primedbe na uništenje parka prirode sa svim njegovim zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama, jedne od poslednjih odbrana grada od već prevelikog zagadjenja. Primedbe na vijadukt planiranog mosta kojim će tranzit prolaziti na nekoliko metara od stanova ljudi”, dodali su uz informaciju da je protiv GUP-a prikupljeno preko 13.000 potpisa gradjana.

“Gotovo ništa od toga institucije nisu uvažile. Silovane su procedure, članovi nadležne komisije su očigledno bili u sukobu interesa, a na zahtev da gradjanke i gradjani Novog Sada pošalju jednog jedinog predstavnika da se obrati Skupštini Grada povodom usvajanja GUP-a, odgovor je bio dovodjenje privatnog batinaškog obezbedjenja”, navedeno je u saopštenju.

“Na kraju smo dovedeni u situaciju da nas policija čisti sa javnog prostora koji pripada svima nama, stavljajući se u službu kineske kompanije CRBC koja je počela protivpravno da izvodi radove. Stotine policijskih službenika bez istaknutih oznaka, identiteta i brojeva znački, svih ovih dana nam onemogućava da se slobodno krećemo našim prostorom”, rekli su iz koalicije “Zajedno”.