U saopštenju, Zajedno je zatražila hitno uskladjivanje Srbije sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU, koje se zahteva i u izveštaju koji je usvojio spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta u kojem se traži da se time uslove pristupni pregovori sa Srbijom, kao i da buduće donacije iz evropskih fondova.

“Vlast proklamuje da je ulazak u EU strateški cilj zemlje, a vodi politiku koja je od Srbije, kandidata za članstvo, napravila crnu ovcu Evrope. Srbiji je potrebna velika diplomatska inicijativa za pravljenje strateškog dogovora sa Zapadom”, navodi u saopštenju Zajedno.

Ta stranka predlaže inicijativu koja “ima tri cilja” – da bude trajno uklonjen svaki rizik od vojnog sukoba u regionu, uključenje Srbije i celog regiona u zelenu tehnološku revoluciju, kao i “zaustavljanje odlaska ljudi i stvaranje okvira za početak povratka do sada iseljenih”.

“Činjenica je da ljudi odlaze jer država nije sposobna da donosi strateški važne odluke. Približno 60.000 ljudi napusti Srbiju svake godine i odlaziće još više ako ne iskoristimo ovaj ključan trenutak i ne odlučimo gde pripadamo”, ističe se u saopštenju Zajedno.