“Ovo je jedan veliki korak u oslobađanju od okova vlasti koja neprestano vrši opstrukcije”, navedeno je u saopšenju, uz podsećanje da je inicijativu za sazivanje ove sednice Odbora pokrenula poslanička grupa Moramo – Zajedno.

Za dnevni red sednice predloženo je razmatranje načina postupanja Centra za socijalni rad i postupanja policije povodom slučaja devojčice koju je otac držao zatočenu u stanu u Mirijevu.

Predloženo je i da sednici Odbora prisustvuje i predstavnik Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Kako je navedeno, predsednik Skupštine i Odbora za prava deteta Vladimir Orlić dužan je da sazove hitnu sednicu, a predlog je da to učini u roku od tri dana od prijema zahteva.