Ona je osumnjičena da od decembra 2021. do oktobra 2023. godine, novac od primljenih uplata nije uplaćivala na račun AD Elektroprivreda Srbije već je prisvojila za sebe, a pečatom koji duži overavala isečke kao potvrde o izvršenom plaćanju.

“Na taj način osumnjičena je za sebe pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1.009.980 dinara i za taj iznos oštetila Elektroprivedu Srbije”, stoji u saopštenju.

Uz krivičnu prijavu za proneveru u obavljanju privredne delatnosti, osumnjičena će biti sprovedena u nadležno tužilaštvo.